català
Higiene i seguretat alimentàriainnovació alimentàriaaproximació al consumidorecològics

 

formacions

Formacions

L'equip de 100º us ofereix, amb experiència acreditada, i de molts anys de treball i coneixement en els sector alimentari i de begudes, el seguit de formacions:

Formació bàsica de manipulador d'aliments, sistema:
1. Presencial
2. Presencial i càpsules formatives
3. Presencial, càpsules formatives i materials complementaris

Formació avançada de manipuladors d'aliments:
1. Mixte on- line i presencial, minim 40 hores

Formació prerequisits i APPCC, nivell bàsic i nivell avançat.
Formació en el desenvolupament de Guies de práctiques correctes d'higiene (GPCH).
Formació homologació i avaluació proveïdors, auditories a proveïdors.
Formacíó tècnica en conservació d'aliments, per a cada categoria d'aliments.
Formació en el desenvolupament i implantació d'APPCC dinàmics.
Formació eines estadísitiques per a la gesió de la qualitat i obtenció de resultats.
Formació en el desenvolupament de plans de mostreig (recolzament estadísitc)Per a mes informació detallada dels cursos, contacteu amb nosaltres.
inici del web correu electrònic català accès client inici 100 graus